פיקדון בבנק – תמונת מצב

הפיקדון הוא אפיק השקעה סולידי במיוחד כמעט חסר סיכון. המשקיע מתחייב “לנעול” סכום כסף מסוים לתקופת זמן מסוימת ומנגד הבנק מתחייב להחזיר למשקיע את סכום הכסף בתוספת ריבית נקובה בתום התקופה. ישנם סוגים רבים של פיקדון לתקופות שונות כגון: פיקדון שקלי, פיקדון מט”ח, פיקדונות צמודים ועוד. כמו כן לכל פיקדון תנאים ייחודים לו הכוללים תנאים בנודע לפדיון מוקדם שלרוב גורר ריבית נמוכה משמעותית על הכספים בפיקדון, אלא אם הוגדרו תחנות יציאה מראש (שמשפיעות אף הן על גובה הריבית).

נכון להיום, הבנקים מציעים ריביות שנעות בין 2%-3% על פיקדונות לתקופה של שנה לפחות. הרציונל שבבסיס הפיקדון הוא שהבנק יכול להשקיע את הכספים מבלי חשש עקרוני לדרישה למשיכה של הלקוח והרווח של הבנק הוא המרווח בין הריבית על הפיקדון המוצעת ללקוח לעומת התשואה שנגזרת משימוש הבנק בכספי הלקוח להשקעות אחרות.

אג”ח לפדיון – מה זה אומר?

כדי להבין את המשמעות של אג”ח לפדיון, תחילה יש להבין אג”ח מהי. אג”ח הן ראשי תיבות של אגרת חוב ומדובר בנייר ערך שהוא תעודת התחייבות לתשלום של מנפיק האיגרת לרוכש האיגרת. אג”ח מהוות דרך נוספת להנפקת מניות לגיוס הון מהציבור בצורה של חוב ולא בצורה של בעלות בחברה. רוכש האג”ח מקבל עדיפות בהחזר החוב על פני בעלי המניות והוא למעשה מלווה סכום כסף מסוים תמורת התחייבות לקבלת הכסף בתום התקופה בתוספת ריבית נקובה.

מועד לפדיון הוא התאריך בו האג”ח ניתנת לפדיון, כלומר, המועד בו רוכש האג”ח יוכל להמיר את האיגרת בכסף מזומן. מועד הפדיון מגדיר את אורך החיים של האיגרת, וניתן לחלק אותו לשלוש קבוצות זמן: קצר מועד, טווח הזמן הבינוני והארוך.

חשוב להבין כי במהלך חיי האג”ח מחירה עשוי לעלות או עלול לרדת בהתאם לנסיבות השונות ורמת הסיכון שהשוק מעניק ליכולת החזר החוב של מנפיק האג”ח. אולם במידה ורוכש האג”ח מחזיק בה עד למועד לפדיון, התשואה ידועה מראש והיא מחושבת מהמרווח בין מחיר הקניה של האג”ח במועד הרכישה (בהנפקה או במסחר הרציף) לבין מחירה הקבוע במועד פדיונה. ככל שמחיר האג”ח נמוך כך התשואה לפדיון גבוהה יותר.

אג”ח – סוגים עיקריים

באופן עקרוני אג”ח נחלקות לשני סוגים עיקריים: ממשלתי וקונצרני. בתחום האג”ח הממשלתי ובייחוד בטווח הקצר ניתן לציין את המק”מ (מלווה קצר מועד). בטווח הבינוני והארוך ניתן למנות את אג”ח ממשלת ישראל בטווחי הזמן השונים. אג”ח מדינה נחשבות כהשקעה סולידית שכן המדינה ערבה לחוב המצוין באיגרות השונות.

אג”ח קונצרני הן איגרות המנפיקות חברות לשם מימון הפעילות העסקית שלהם. בשוק הקונצרני ישנו דירוג שקובע את רמת הסיכון עבור כל איגרת בהתאם לפעילות העסקית ולמצבה הפיננסי של כל חברה המנפיקה אג”ח. הריביות המחושבות בכל סוגי האג”ח עשויות להיות בריבית קבועה או משתנה, צמודה למדד או למט”ח או אף בניכיון, כלומר מונפקת בערך הנמוך מערכה הנקוב כפי שנעשה במק”מ.

היתרונות של תיק אג”ח לפדיון על פני פיקדון בבנק

מהו בעצם תיק אג”ח לפדיון? מדובר בתיק מנוהל המושקע בסוגים שונים של איגרות חוב, הן ממשלתיות והן קונצרניות. הדגש המרכזי בתיק זה הוא החזקה של האג”ח עד למועד הפדיון. כלומר, ההחזקה באג”ח, בין אם נרכשה בהנפקה ובין אם במהלך המסחר הרציף, מתוכננת עד לפדיונה המלא.

לאסטרטגיה זו חשיבות רבה שכן היא מבטלת את ההשפעה של התנודתיות במחיר האיגרת במהלך המסחר הרציף ולאורך חייה. את התשואה ניתן לחשב מראש בהתאם לתנאים הנקובים באיגרת. כלומר, בתיק אג”ח לפדיון המשקיע יקבל את מה שנקוב בתנאי האיגרת ולכן הסיכון של הפסדי הון כתוצאה משינויים במחיר האיגרת לאורך חייה איננו רלוונטי. יתרה מכך, לתיק אג”ח לפדיון ישנם מספר יתרונות על פני פק”מ:

נזילות – אג”ח נסחרות באופן רציף בבורסה, במחזורי מסחר גבוהים. היכולת למכור את ההחזקה כולה או חלקה בכל יום מהווה יתרון משמעותי המספק גמישות למשקיע על פי הצורך האישי שלו, גם כשמדובר בתכנון להחזקה עד לפדיון. כמו כן, חלק מתשלומי הריבית משולמים לאורך חיי האיגרת ועשויים להניב תשואה חלקית במידה של מכירה האיגרת טרם הפדיון. בפיקדון בבנק לעומת זאת נדרש לעמוד בתנאי התוכנית באופן כדי לקבל את הריבית המלאה.

שקיפות ויעילות – מעבר לנזילות שמספקת הסחירות, היא גם מספקת למשקיעים שקיפות המאפשרת להם לדעת בכל רגע נתון את התשואה לפדיון בהתאם למרווח בין שער קניית האיגרת לבין מחיר הפדיון לה. בתיק אג”ח מנוהל, המנהל יבצע את כל ההשוואות וידאג לצרכים של המשקיע בהתאם לפרופיל ההשקעה שלו.

מיסוי – בשני המקרים, פק”מים ואג”חים חל מס על הרווחים. עם זאת, במקרה של תיק אג”ח, מאחר ומדובר בניירות ערך, ניתן לקזז למול הרווח בתיק הפסדי הון שנרשמו לזכות המשקיע. כלומר, משקיע שלו הפסדי הון מהשקעות אחרות יוכל בקלות לחסוך את המס בגין הרווח שנוצר בהשקעה באג”ח לפדיון, מה שלא ניתן לעשות למול הרווח מהשקעה בפיקדונות.

השורה התחתונה

פיקדון בבנק או אג”ח לפדיון, בשני המקרים מדובר באפיקי השקעה סולידיים במיוחד שמציעים תשואות עולות בהתאם למגמת העלאת הריביות המרכזיות בישראל ובעולם. אולם נראה כי השקעה באג”ח לפדיון טומנת בחובה יתרונות רבים מסחירות דרך מיסוי ועד לשקיפות שעל המשקיעים להכיר ולשקול לנהל תיק אג”ח לפדיון כחלופה עדיפה לחיסכון באמצעות הפיקדונות בבנקים.

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

  * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

  בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר
  • רוני מור
  • 5 דק’ קריאה
  • לפני 17 שעה

  בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

  • לפני 17 שעה
  • 5 דק’ קריאה

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

  בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה
  • אור שושן
  • 7 דק’ קריאה
  • לפני 2 ימים

  בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

  • לפני 2 ימים
  • 7 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

  בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי
  • אור שושן
  • 7 דק’ קריאה
  • לפני 3 ימים

  בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

  • לפני 3 ימים
  • 7 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

  בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים
  • ליאור מור
  • 6 דק’ קריאה
  • לפני 4 ימים

  בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות

  • לפני 4 ימים
  • 6 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות