כבר בסוף שנת 2019 עברו היקפי הכספים המנוהלים בפוליסות חיסכון, מוצר השקעה שיש לו יתרונות רבים וצובר פופולאריות בשוק החוסכים הישראלי, את רף 100 מיליארדי השקלים המנוהלים, ובסוף שנת 2021, הממוצע השנתי של התשואות עבור פוליסות החיסכון שפרסמו נתונים עמד על 13.2% (לא רחוק מממוצע התשואות של כלל אפיקי ההשקעה הכלליים בישראל עבור אותה שנה). אבל מה עשו פוליסות החיסכון לאחרונה, במהלך שנת 2022? יצאנו לבדוק, מי פוליסות החיסכון המובילות ל – 2022, מי פוליסות החיסכון שהפסידו הכי הרבה, מה גובה דמי הניהול בהשוואת פוליסות חיסכון ל – 2022

השוואת פוליסות חיסכון: הביצועים הכי טובים ורעים, בחודש האחרון

בחודש האחרון שיאנית התשואות מבין פוליסות החיסכון בישראל היא פוליסת המט”ח של מנורה מבטחים, שהשיגה תשואה חודשית של 3.07%. התשואה של פוליסת חיסכון זו בחמש שנים היא שלילית: 2%-, מדד שארפ שלה 0.18%, והיא מנהלת כ – 23 מיליוני שקלים. דמי הניהול בפוליסת החיסכון: 0.97%.

שאר פוליסות החיסכון הגיעו בחודש האחרון לתשואות נמוכות יותר: שלוש פוליסות חיסכון השיגו תשואות חיוביות נמוכות (הראל חו”ל עם 0.47%, הכשרה אג”ח ממשלתית עם 0.11%, אי די איי במסלול אג”ח ממשלתי עם 0.11%), עוד ארבע פוליסות חיסכון השיגו תשואה אפסית, וכל השאר הפסידו. המפסידה הגדולה בהשוואת פוליסות החיסכון לחודש האחרון היא איילון במסלול לבני 50 עד 60, עם תשואה חודשית של 1.61%-.

השוואת פוליסות חיסכון 2022: מה עשו פוליסות החיסכון שלנו מאז תחילת השנה?

בהשוואת התשואות של פוליסות החיסכון בישראל מאז תחילת שנת 2022, אנחנו מגלים כי רק פוליסת חיסכון אחת השיגה תשואה חיובית: זו היא פוליסת החיסכון המט”חית של מנורה מבטחים, שדורגה במקום הראשון גם בדירוג החודשי שלעיל, והשיגה מאז תחילת השנה 2.14%. שלוש פוליסות חיסכון מציגות תשואה של 0% מאז תחילת השנה, ואלו הן פוליסת החיסכון במסלול ניהול אישי של הפניקס, פוליסת החיסכון במסלול אג”ח צמוד מט”ח של מנורה מבטחים, ופוליסת החיסכון השקלית של מנורה מבטחים. שאר פוליסות החיסכון מציגות תשואה שלילית מאז תחילת שנת 2022, כאשר שיאנית התשואות השליליות היא פוליסת החיסכון של הראל במסלול המנייתי, שהפסידה עד כה במהלך שנת 2022 קצת יותר מ – 4%.

השוואה נכונה של פוליסות חיסכון לא מתבססת על חודש או ארבעה חודשים

בהשוואת תשואות של מוצרי השקעה בדרך כלל ניראה לאורך תקופות קצרות תנודתיות שאינה מייצגת את התשואות של מוצרי השקעה וותיקים לאורך זמן. גם בתקופות תנודתיות, כמו התקופה האחרונה למשל, פוליסות חיסכון (כמו כלל מוצרי ההשקעה המסתמכים על ניירות ערך ומכשירי השקעה אחרים שהם בעלי מחירים משתנים על פי תנודות השוק) מציגות תשואות שמגיעות בגלים על פי מחירי השוק. אבל בהסתכלות לטווח זמן ארוך יותר – ניראה שהתנודתיות משפיעה פחות על ביצועי מכשיר ההשקעה ואפשר להתרשם באופן מדוייק יותר מביצועי פוליסת החיסכון לאורך זמן, השפעת דמי הניהול שלה על התשואות ואיכות הניהול של הכספים שבניהולה. הנה לפניכם השוואת פוליסות חיסכון לשנה אחת ולחמש שנים, כולל מידע הכרחי נוסף שיסייע להבין את איכות פוליסות החיסכון השונות.

השוואת פוליסות חיסכון לשנה

אם שיאנית התשואות השליליות מאז תחילת שנת 2022 היתה פוליסת החיסכון המנייתית של הראל – הנה בבחינת הנתונים לאורך 12 חודשים, היא דווקא מגיעה למקום הראשון עם תשואה לשנה של כמעט 9.3%. בחמש השנים האחרונות היא השיגה עבור המשקיעים שלה מעל 60% תשואה, מדד שארפ שלה עומד על 0.82, מה שמציג סיכון נמוך יחסית לממוצע התשואות, שיעור דמי הניהול שלה הוא 0.8%, והיא מנהלת כמעט שלושה מיליארד שקלים בנכסים.

אל המקום השני בהשוואת פוליסות החיסכון בישראל בטווח של שנה מגיעה פוליסת החיסכון המנייתית של בסט אינווסט וילין לפידות, עם תשואה ל – 12 חודשים של 8.2%. מדד שארפ של פוליסת חיסכון זו הוא 0.88, שיעור דמי הניהול שלה הוא 0.87% והיא מנהלת 681 מיליוני שקלים.

במקום השלישי בהשוואת פוליסות חיסכון לשנה אנחנו מוצאים את הקרן החדשה של הראל, שכ – 33% מסך האחזקות שלה מושקעות במניות או תעודות סל מנייתיות. הפוליסה השיגה ב – 12 החודשים האחרונים תשואה של כ – 6.7%, מדד שארפ שלה הוא 1.13, שיעור דמי הניהול עומד על 1%, והיא מנהלת החזקות בשווי כולל של כ – 791 מיליוני שקלים.

המפסידה, אגב, בהשוואת התשואות של פוליסות חיסכון לשנה, היא הפוליסה הפסיבית של מדדי אג”ח חול מבית הפניקס, שהפסידה 9.4% ב – 12 החודשים האחרונים. פוליסת חיסכון זו מנהלת כ – 166 מיליוני שקלים, שיעור דמי הניהול שלה 0.51% ומדד שארפ שלה 0.3-.

השוואת פוליסות חיסכון לחמש שנים

שיאנית התשואות בהשוואת פוליסות חיסכון לחמש שנים היא המנייתית של הכשרה, המנוהלת ע”י מיטב דש, שהשיגה בחמש שנים תשואה מצטברת של 77%. קצת פחות מ – 80 פוליסות חיסכון השיגו תשואה חיובית דו ספרתית במהלך חמש השנים האחרונות, כאשר 11 פוליסות חיסכון השיגו תשואה של מעל 50%.

המפסידה הגדולה של התשואות על פני חמש שנים היא פוליסת המט”ח של מנורה מבטחים, עם תשואה שלילית לחמש שנים של 2%-. זו פוליסת החיסכון היחידה שמציגה תשואות שליליות על פני חמש שנים.

השוואת פוליסות חיסכון באמצעות גובה דמי הניהול

דמי הניהול של פוליסות החיסכון נעות בין 0% ועד לגובה מירבי של 2.27%. את שיעור דמי הניהול המינימאלי של 0% אפשר למצוא בפוליסות חיסכון במסלולים השונים למקבלי קצבה (ארבעה מסלולים כאלה מבית הפניקס, שניים מבית הראל ואחד של כלל ביטוח), שיעור דמי הניהול המינימאלי במסלולים נוספים נמצא בפוליסת החיסכון בניהול אישי של הפניקס, והוא עומד על  0.31%. זוהי פוליסת החיסכון היחידה המוצעת בניהול אישי, שיעור דמי הניהול הנמוך ביותר במסלולים מנוהלים הוא 0.38% במסלול הכללי של פוליסת חיסכון של איילון, המנוהלת בידי בית ההשקעות פסגות.

את שיעור דמי הניהול המרבי מצאנו בפוליסת החיסכון של הראל לבני עד 50, הגובה 2.27%. במקום השני פוליסת החיסכון של הראל לבני 50 עד 60 עם שיעור דמי ניהול של 1.92%, ופוליסת החיסכון של הראל לבני 60 ומעלה גובה 1.36% דמי ניהול. הרוב המכריע של פוליסות החיסכון גובות פחות מ – 1% בדמי ניהול אולם חשוב לזכור כי ניהול מקצועי, קרוב ויעיל עשוי להרוויח די על מנת להצדיק גם שיעור גבוה של דמי ניהול.

השוואת פוליסות חיסכון באמצעות מדד שארפ

מדד שארפ מודד את היחס בין הסיכון בתמהיל ההשקעה של פוליסת החיסכון לתשואה שלה. ככל שציון המדד הוא גבוה יותר כך התשואה של פוליסת החיסכון ביחס לסיכון בתמהיל ההשקעות שלה הוא גבוה יותר, או במילים אחרות – אנחנו מעדיפים להשקיע במוצרי השקעה כמו פוליסות חיסכון שציון מדד שארפ שלהן הוא גבוה.

בהשוואת פוליסות חיסכון לפי מדד שארפ, אל ראש הדירוג מגיעה הקרן החדשה של הראל עם ציון מדד שארפ של 1.13, פוליסת הביטוח המנייתית של הכשרה, המנוהלת ע”י מיטב דש מגיעה למקום השני עם ציון מדד שארפ של 1.1, ואל המקום השלישי מגיעה פוליסת החיסכון לבני 60 ומעלה של הכשרה עם ציון מדד שארפ של 1.09.

זאב סויבל

* אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

  * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

  בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר
  • רוני מור
  • 5 דק’ קריאה
  • לפני 15 שעה

  בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר בוקר כלכלי 24.2.24: סגירה מעורבת בוול-סטריט, נעילה חיובית באירופה ובמזרח הרחוק, הנפט ירד בחדות, המתכות היקרות התחזקו, השקל הוסיף לערכו ובקריפטו עליות קלות במטבעות המרכזיים הבוקר

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

  • לפני 15 שעה
  • 5 דק’ קריאה

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי במגמה מעורבת במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (39,131) עלה ב-0.16%, ה-S&P500 (5,088)

  בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה
  • אור שושן
  • 7 דק’ קריאה
  • לפני 2 ימים

  בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה בוקר כלכלי 23.2.24: נעילה חיובית בארה”ב, המסחר באסיה מתנהל בעליות, אירופה תיפתח לאחר שהתחזקה אתמול, הנפט נחלש, השקל מתחזק ובקריפטו אווירה רגועה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

  • לפני 2 ימים
  • 7 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח את יום המסחר האחרון לשבוע זה והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של

  בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי
  • אור שושן
  • 7 דק’ קריאה
  • לפני 3 ימים

  בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי בוקר כלכלי 22.2.24: אנבידיה בתוצאות טובות זינקה באפטר והמדדים בארה”ב ננעלו במגמה מעורבת, השווקים במזרח מטפסים הבוקר, הנפט מתחזק והבורסה בת”א תיפתח ותנסה לסכם שבוע חיובי

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

  • לפני 3 ימים
  • 7 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יתחדש אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה חיובית של עד 1.55%. אתמול הבורסה

  בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים
  • ליאור מור
  • 6 דק’ קריאה
  • לפני 4 ימים

  בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים בוקר כלכלי 21.2.24: נעילה שלילית בארה”ב ומעורבת באירופה, השווקים במזרח נסחרים במגמה מעורבת, השקל ממשיך לאבד גובה, הגז הטבעי מזנק והבורסה בת”א תיפתח לאחר שלושה ימים של עליות שערים

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות

  • לפני 4 ימים
  • 6 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בארה"ב יפתח בהמשך היום  והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה שלילית. אתמול הבורסה בארה"ב ננעלה בירידות