קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה המאפשר למשקיע חשיפה להשקעות בניהול מקצועי. לכל קרן הסכם המפרט את מדיניות ההשקעה והמשקיע יכול בקלות להחליט באיזה אופן לגוון ולפזר את השקעותיו. הקרנות השונות נבדלות בביצועים שלהן ועשויות ללמד על איכות הניהול, בין היתר של בתי ההשקעות המפיצים ומנהלים אותן.

עד כה, שנת 2022, התאפיינה בביצועים חלשים על רקע האינפלציה העולה, עליית הריביות בעולם המערבי ומשבר רוסיה-אוקראינה שהשפיע על מחירי הסחורות. השוואה של קרנות הנאמנות, דווקא בטווח קצר והחל מתחילת השנה, עשויה להצביע על בית ההשקעות שהגיע מוכן לשינויים המאקרו-כלכליים, הגיב בהתאם והצליח להציג ביצועים המניחים את הדעת.

קרנות נאמנות – רקע

מהן בעצם קרנות נאמנות? מדובר במכשיר פיננסי המאפשר השקעה בקרן, מעין תיק השקעות משותף, באמצעות רכישה של יחידות השתתפות שהכמות שבידי כל משקיע קובעת את חלקו היחסי בתיק ההשקעות המשותף. התיק מנוהל על ידי “מנהל הקרן” המחויב לדווח באופן שוטף למשקיעים על ביצועי הקרן ובהתאם למדיניות ההשקעה שסוכמה מראש ומפורסמת תחת הסכם הקרן. את המשקיעים מייצג הנאמן והוא שמחזיק בנכסי הקרן.

מטרת הקרן היא, כמובן, להשיא תשואות הגבוהות ממדדי הייחוס של הקרן באמצעות קנייה ומכירה של ניירות ערך בשוקי ההון. כל קרן מורכבת מיחידות השקעה המכונות יחידות השתתפות הניתנות לרכישה או למכירה בשוק ההון. הקרן עצמה איננה נסחרת באופן רציף ופעולות הקנייה והמכירה מבוצעות בשעה קבועה בכל יום מסחר ונקבעות בהתאם לשווי נכסי הקרן נכון לאותה נקודת זמן.

העלויות בקרנות הנאמנות מנקודת מבטו של המשקיע כוללת דמי הניהול למנהל הקרן ודמי הנאמנות לנאמן הקרן. היות וברוב המקרים מדובר בניהול אקטיבי שמאפיין את קרנות הנאמנות, דמי הניהול שלהן גבוהים ביחס למכשירי השקעה פסיביים. ישנן קרנות נאמנות הפטורות ממס ולכן במקרה של רווח המס ישולם על ידי המשקיע, ולהיפך. ישנן קרנות החייבות במס והן משלמות את המס ישירות לשלטונות, כך שבמקרה של הפסד המשקיע לא יוכל לקזזו בגין רווחים כתוצאה מהשקעות אחרות.

בתי ההשקעות וקרנות הנאמנות

עד לרפורמת בכר שהוטמעה במהלך העשור הראשון של שנות ה-2000, רוב קרנות הנאמנות נוהלו והופצו באמצעות הבנקים. על מנת להפחית את הריכוזיות של הבנקים בשוק ההון, לעודד את התחרות בתחום ולמנוע ניגודי עניינים, הופרדו הקרנות (יחד עם קופות הגמל) מהבנקים והן נרכשו על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח.

קרנות נאמנות מנוהלות במגוון רחב מסלולים ואסטרטגיות וכאשר מבצעים השוואה נדרש לוודא כי מדובר במדיניות ההשקעה דומה ככל הניתן. בהשוואה שלהלן בחרנו להשוות בשני חתכים פופולריים: מניות בארץ בכל שווי שוק ומניות בחו”ל בכל שווי שוק.

במסלולים אלה מדיניות ההשקעה היא גמישה יחסית ומאפשרת למנהל הקרן חופש בחירה ותגובה למצבים המתפתחים בשוק. ההפרדה הגיאוגרפית חשובה אף היא, בייחוד בשנה זו, שכן הביצועים של השוק בישראל היו טובים משמעותית במחצית הראשונה של 2022 ביחס לשווקים בחו”ל.

השוואת ביצועים של מסלול מניות ישראל All Cap (לפי גודל הקרן, מהגבוה לנמוך):

בית השקעות

 

שם הקרן

 

תשואה מתחילת השנה

 

דמי ניהול

 

מור

 

מור מניות ישראל

 

3.57%-

 

1.25%

 

ילין לפידות

 

ילין לפידות מנייתית

 

9.99%-

 

2.32%

 

אלטשולר שחם

 

אלטשולר שחם סופה מניות

 

3.84%-

 

2.2%

 

איילון

 

פסטרנק שהם מניות

 

7.74%-

 

1.35%

 

הראל

 

הראל נבחרת מניות

 

5.5%-

 

1.49%

 

ממוצע

 

*

 

6.12%-

 

1.72%

 

ת”א 125

 

*

 

7.66%-

 

*

 

 

השוואת ביצועים של מסלול מניות חו”ל All Cap (לפי גודל הקרן, מהגבוה לנמוך):

שם הקרן

 

תשואה מתחילת השנה 

 

דמי ניהול

 

אלטשולר שחם

 

אלטשולר שחם מניות גלובלי

 

28.1%-

 

1.78%

 

ילין לפידות

 

ילין לפידות מניות חו”ל

 

15.63%-

 

1.7%

 

אי.בי.אי

 

אי.בי.אי גלובל אקוויטי

 

12.71%-

 

1.8%

 

אקסלנס (הפניקס)

 

אקסלנס קסם מניות חו”ל

 

17.64%-

 

1.39%

 

איילון

 

קבין מניות חו”ל

 

20.73%-

 

1.7%

 

מור

 

מור מניות גלובלי

 

11.23%-

 

1.8%

 

ממוצע

 

*

 

17.67%-

 

1.69%

 

ראסל 1000

 

*

 

21.13%-

 

*

 

סטוקס 600

 

*

 

15.37%-

 

*

 

 

מה ניתן ללמוד מהשוואת הביצועים בין בתי ההשקעות?

במסלולי ההשקעה הממוקדים בשוק ההון הישראלי הציגו את הביצועים הטובים ביותר בתי השקעות מור ואלטשולר שחם. הפיזור הרחב של הביצועים מצביע, בתקופת המדידה הקצרה, על פערים משמעותיים באיכות הניהול. יודגש כי בית ההשקעות מור, לא רק שהציג את הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה, הקרן שבניהולו היא הגדולה ביותר מה שבדרך כלל דווקא הופך את הניהול למורכב יותר ועלול לפגוע בתשואות.

כמו כן, אלטשולר שחם, על אף שנודעה לו שנה רעה במיוחד באפיקי ההשתלמות והחיסכון הפנסיוני, במכשיר ממוקד ניהול כמו קרן נאמנות במיקוד גיאוגרפי הוא הציג ביצועים טובים ביחס למתחרים. ביחס למדד ת”א 125, שלוש קרנות מתוך החמש, הצליחו להציג ביצועים טובים מן המדד (ללא שקלול דמי הניהול).

במסלולי ההשקעה הממוקדים במניות חו”ל מתבלטים אי.בי.אי ומור ביחס לשאר בתי ההשקעות. לעומת המדדים ראסל 1000 וסטוקס 600 שני בתי ההשקעות הם גם היחידים שהצליחו להכות אותם בהשוואה שלעיל. גם במסלול זה פיזור הביצועים הוא רחב ומגיש את חשיבות המעקב אחר התשואות לאורך זמן במטרה לזהות עקביות באיכות הניהול ובהתאם בביצועים.

בשורה התחתונה, בשני מסלולי הניהול, בישראל ובחו”ל, בית ההשקעות מור הציג מתחילת השנה עקביות וסיים במקום הראשון בתשואה הן ביחס למדדים והן ביחס לבתי ההשקעות האחרים שנבחנו.

אביב פרוינד

*אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.


להשוואה, בדיקה וניתוח בין בתי ההשקעות

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם

  * אין במאמר זה, בחלקו או במלואו, כל הבטחה להשגת תשואות מהשקעות ואין האמור בו מהווה ייעוץ מקצועי לבצע השקעות בתחום כזה או אחר.

  בוקר כלכלי 15.6.24: נעילה מעורבת בארה”ב ובאסיה, סגירה שלילית באירופה, הנפט המשיך להיחלש, הזהב והכסף טיפסו, השקל ננעל במגמה מעורבת ובקריפטו נרשמות הבוקר עליות מתונות
  • ליאור מור
  • 5 דק’ קריאה
  • לפני 10 שעה

  בוקר כלכלי 15.6.24: נעילה מעורבת בארה”ב ובאסיה, סגירה שלילית באירופה, הנפט המשיך להיחלש, הזהב והכסף טיפסו, השקל ננעל במגמה מעורבת ובקריפטו נרשמות הבוקר עליות מתונות בוקר כלכלי 15.6.24: נעילה מעורבת בארה”ב ובאסיה, סגירה שלילית באירופה, הנפט המשיך להיחלש, הזהב והכסף טיפסו, השקל ננעל במגמה מעורבת ובקריפטו נרשמות הבוקר עליות מתונות

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע זה במגמה שלילית במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (38,589) ירד ב-0.15%, ה-S&P500 (5,431)

  • לפני 10 שעה
  • 5 דק’ קריאה

  ארצות הברית וול-סטריט סגרה את יום המסחר האחרון לשבוע זה במגמה שלילית במדדים המרכזיים: הדאו-ג'ונס (38,589) ירד ב-0.15%, ה-S&P500 (5,431)

  בוקר כלכלי 14.6.24: נעילה מעורבת בוול-סטריט וסגירה שלילית באירופה, הבורסה בת”א יצאה לסוף השבוע בעליות שערים, השווקים במזרח נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט ממשיך להיחלש, בקריפטו ירידות קלות הבוקר והשקל נסחר במגמה מעורבת מול הדולר והאירו
  • רוני מור
  • 6 דק’ קריאה
  • לפני 1 ימים

  בוקר כלכלי 14.6.24: נעילה מעורבת בוול-סטריט וסגירה שלילית באירופה, הבורסה בת”א יצאה לסוף השבוע בעליות שערים, השווקים במזרח נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט ממשיך להיחלש, בקריפטו ירידות קלות הבוקר והשקל נסחר במגמה מעורבת מול הדולר והאירו בוקר כלכלי 14.6.24: נעילה מעורבת בוול-סטריט וסגירה שלילית באירופה, הבורסה בת”א יצאה לסוף השבוע בעליות שערים, השווקים במזרח נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט ממשיך להיחלש, בקריפטו ירידות קלות הבוקר והשקל נסחר במגמה מעורבת מול הדולר והאירו

  ארצות הברית בורסות וול-סטריט יחדשו את המסחר אחרי הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול וול-סטריט

  • לפני 1 ימים
  • 6 דק’ קריאה

  ארצות הברית בורסות וול-סטריט יחדשו את המסחר אחרי הצהריים והחוזים מצביעים על פתיחה יציבה עם נטייה לעליות שערים. אתמול וול-סטריט

  בוקר כלכלי 13.6.24: צפי לפתיחה מעורבת בוול-סטריט, אירופה ננעלה בעליות לאחר יומיים של ירידות שערים, במזרח השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הזהב נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר
  • רוני מור
  • 5 דק’ קריאה
  • לפני 3 ימים

  בוקר כלכלי 13.6.24: צפי לפתיחה מעורבת בוול-סטריט, אירופה ננעלה בעליות לאחר יומיים של ירידות שערים, במזרח השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הזהב נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר בוקר כלכלי 13.6.24: צפי לפתיחה מעורבת בוול-סטריט, אירופה ננעלה בעליות לאחר יומיים של ירידות שערים, במזרח השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט יורד, הזהב נחלש והבורסה בת”א תיפתח הבוקר

  ארצות הברית המסחר בוול סטריט יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה מעורבת. אתמול וול-סטריט ננעלה במגמה

  • לפני 3 ימים
  • 5 דק’ קריאה

  ארצות הברית המסחר בוול סטריט יתחדש בהמשך היום והחוזים על המדדים המרכזיים מאותתים על פתיחה מעורבת. אתמול וול-סטריט ננעלה במגמה

  בוקר כלכלי 12.6.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, אירופה תיפתח לאחר יומיים של ירידות, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט מתחזק, השקל מוסיף לערכו ובקריפטו עליות מתונות בשעה זו
  • ליאור מור
  • 5 דק’ קריאה
  • לפני 4 ימים

  בוקר כלכלי 12.6.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, אירופה תיפתח לאחר יומיים של ירידות, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט מתחזק, השקל מוסיף לערכו ובקריפטו עליות מתונות בשעה זו בוקר כלכלי 12.6.24: צפי לפתיחה חיובית בוול-סטריט, אירופה תיפתח לאחר יומיים של ירידות, באסיה השווקים נסחרים הבוקר במגמה מעורבת, הנפט מתחזק, השקל מוסיף לערכו ובקריפטו עליות מתונות בשעה זו

    ארצות הברית המסחר בוול סטריט יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.11%.

  • לפני 4 ימים
  • 5 דק’ קריאה

    ארצות הברית המסחר בוול סטריט יפתח אחר הצהריים והחוזים על המדדים המרכזיים מצביעים על פתיחה חיובית של עד 0.11%.